Vandkvalitet

Kvaliteten af vandværkets boring foretages én gang årligt.
Seneste måling er udført i Marts 2022

Her er analysefirmaets seneste prøve for hver af de tre boringer vi har:
Boring 1  –  Boring 2  –  Boring 3

Der bliver også taget prøver ved vandværket. Du kan læse seneste rapport her

 

Vandets hårdhed:
Vandets totale hårdhed ved seneste måling er 10.5

Vandanalyse for PFOS stoffer
Jelling Vandværk har fået foretaget prøver for PFOS stoffer.
Der er ikke fundet spor af PFOS stoffer i Jelling Vandværks boringer.

 

Resultaterne overholder kvalitetskravene i DIN 38402-13 : 1985-12

Share This