Vandkvalitet

Kvaliteten af vandværkets boring foretages fire gange årligt.

Her er analysefirmaets seneste prøve for hver af de tre boringer vi har:
Boring 1  –  Boring 2  –  Boring 3

 

Vandets hårdhed:
Vandets totale hårdhed ved seneste måling er 11.8

Resultaterne overholder kvalitetskravene i DIN 38402-13 : 1985-12

Share This