Vandkvalitet

Kvaliteten af vandværkets boring foretages én gang årligt.
Seneste måling er udført i september måned 2023

Her er analysefirmaets seneste prøver for vores boringer:
 —> Seneste analyserapport

Der bliver også taget prøver ved vandværket. Du kan læse seneste rapport her:

 

Vandets hårdhed:
Vandets totale hårdhed ved seneste måling er 10.2

Vandanalyse for PFOS stoffer
Jelling Vandværk har fået foretaget prøver for PFOS stoffer.
Der er ikke fundet spor af PFOS stoffer i Jelling Vandværks boringer.

Resultaterne overholder kvalitetskravene i DIN 38402-13 : 1985-12

Share This