Vandkvalitet

Kvaliteten af vandværkets boring foretages fire gange årligt.
Seneste måling er udført den 17.06.2021

Her er analysefirmaets seneste prøve for hver af de tre boringer vi har:
Boring 1  –  Boring 2  –  Boring 3

Der måles også ved afgang fra vandværket (det vi leverer til dig)
Se seneste måling

 

Vandets hårdhed:
Vandets totale hårdhed ved seneste måling er 10.5

Vandanalyse for PFOS stoffer
Jelling Vandværk har fået foretaget prøver for PFOS stoffer.
Der er ikke fundet spor af PFOS stoffer i Jelling Vandværks boringer.

Resultaterne overholder kvalitetskravene i DIN 38402-13 : 1985-12

Share This