Vandkvalitet

Kvaliteten af vandværkets boring foretages fire gange årligt.

Her er analysefirmaets seneste prøve for hver af de tre boringer vi har:
Boring 1  –  Boring 2  –  Boring 3  –  Samlet analyse

 

 

Vandets hårdhed:
Vandets totale hårdhed ved seneste måling er 10.6

Resultaterne overholder kvalitetskravene i BEK Nr. 802, af 01.06.2016.

Share This