Takster

Tilslutningsbidrag:
Tilslutningsbidrag består af “Hovedanlægs- forsyningslednings- og stikledningsbidrag.

Tilslutningsbidraget udregnes efter denne fordelingsnøgle:

Boligenhed:  (Enfamiliehus, sommerhus, lejlighed), forretning og småerhverv = 1,0 forbrugsenhed

Større forbrugere:
Erhverv og institutioner m.v. med et årligt forbrug på over 500 m3/år Pr. påbegyndt 500 m3/år = 1,0 forbrugsenhed

Forbrug og afgifter:
Forbrug og afgifter opkræves af Vejle Spildevand sammen med opkrævningen for spildevand.
Du betaler i 2 årlige rater, der udsendes i februar og august måned.
Opgørelser til brug for udfærdigelse af refusionsopgørelser i forbindelse med salg eller flytning udfærdiges af Vejle Spildevand efter opfordring.

Forbrug og afgifter opkræves af Vejle Spildevand sammen med opkrævningen af afgift for spildevand. Individuel afregning med lejere, jfr. lov nr. 479 af 1.7.1998 kan ske efter ansøgning til vandforsyningen

Opgørelser til brug for udfærdigelse af refusionsopgørelser i forbindelse med salg eller flytning udfærdiges af Vejle spildevand efter opfordring.

www.vejlespildevand.dk

Share This