Generalforsamlingen er udsat

Bestyrelsen har valgt, at følge myndighedernes opfordring til at undgå forsamlinger. Derfor udsætter vi generalforsamlingen den 19.03.2020 på ubestemt tid.

Vi vil melde et nyt tidspunkt ud så snart det er muligt, der vil blive indkaldt med 14 dages varsel som vedtægterne foreskriver.

Vi håber på jeres forståelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Jelling Vandværk

Velkommen til Jelling vandværk.

Her kan du finde oplysninger om vandværkets drift, takster m.m.
Du har bl.a. mulighed for at komme direkte til din måleraflæsning og flytteanmeddelelse online.

Jelling vandværk forsyner ca. 1.200 husstande i Jelling By med rent drikkevand.
Vandet bliver hentet i vandværkets tre boringer. Fra boringerne udpumpes årligt ca. 190.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere.

Der foretages årligt fire prøver af vandet, rundt omkring i nettet, samt en prøve direkte ved boringen.

Vores vand er undersøgt for N.N.-dimenthylsulfamid

Ansøgningsskema om vandstikledning

… Hent skema

Formand
Bo Grønwall
Højager 58
7300 Jelling
Tlf.: 2027 7513
Mail: bogro(@)jellingnet.dk
Bestyrelsesmedlem
Ib Højrup
Højager 43
7300 Jelling
Tlf.: 3023 1927
Mail: ibhojrup(@)gmail.com
Kontaktperson og vandværksbestyrer
Arne Christoffersen
Højager 74
7300 Jelling
Tlf.: 2031 0344
Mail: jellingvandvark(@)gmail.com
Næstformand
Bent Hansen
Nørrevang 23
7300 Jelling
Tlf.: 7587 2141
Mail: beha(@)jellingnet.dk
Bestyrelsesmedlem
Kenneth Sigtenbjerggaard
7300 Jelling
Tlf.: 5174 0150
Mail: sigtenbjerggaardvvs(@)live.dk
Kasserer
Christian Christiansen
Nørrevang 14
7300 Jelling
Tlf.: 3090 7542
Mail: cc(@)jellingnet.dk
Sekretær
Allan Christoffersen
Vestervænget 7
7300 Jelling
Tlf.: 4060 0029