Velkommen til Jelling vandværk.

Her kan du finde oplysninger om vandværkets drift, takster m.m.
Du har bl.a. mulighed for at komme direkte til din måleraflæsning og flytteanmeddelelse online.

Jelling vandværk forsyner ca. 1.200 husstande i Jelling By med rent drikkevand.
Vandet bliver hentet i vandværkets tre boringer. Fra boringerne udpumpes årligt ca. 190.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere.

Der foretages årligt fire prøver af vandet, rundt omkring i nettet, samt en prøve direkte ved boringen.

Vores vand er undersøgt for N.N.-dimenthylsulfamid

FormandBo Grønvall
Højager 58, 7300 Jelling
Tlf.: 75872359 mob: 20277513
mail: bogro(@)jellingnet.dk
BestyrelsesmedlemIb Højrup
Højager 43, 7300 Jelling
mob: 30231927
mail: ibhojrup(@)gmail.com
Næstformand:Bent Hansen
Nørrevang 23, 7300 Jelling
Tlf: 7587 2141
mail: beha(@)jellingnet.dk
Bestyrelsesmedlem:Allan Christoffersen
Vestervænget 7
7300 Jelling
Tlf.: 4060 0029
Kasserer/
Sekretær:
Martin Jessen
Højager 54, 7300 Jelling
Tlf: 75871167 - mob: 21291157
mail: maje1(@)jellingnet.dk
Kontaktperson &
Vandværksbestyrer
Arne Christoffersen
Højager 74, 7300 Jelling
mobil: 20310344
mail: atc(@)jellingnet.dk