Jelling Vandværk har valgt at få undersøgt for N.N.-dimenthylsulfamid

Disse analyser har vist, at der er spor af N.N.-Dimenethylsulfamid i 1 af Jelling Vandværks 3 boringer.
Der er målt 0,01 µg/l N,N-Dimethylsulfamid (DMS)

Det er derfor aftalt med Vejle Kommune, at det er en god ide, at Jelling Vandværk undersøger sine boringer hvert år for stoffet, da det er et nyt stof, som vi gerne vil følge.


Der er i den forbindelse lavet et nyt  kontrolprogram for Jelling Vandværk.

N,N-dimethylsulfamid er et nedbrydningsprodukt fra pesticidet Tolylfluanid, som er et svampemiddel. Svampemidlet er brugt fra 1973-2007 til alt fra jordbær over tomater til frugttræer og prydplanter.

Grænseværdien for stoffet er 0,1 µg/l, så der er ikke tale om værdier over og dermed er der ikke risiko for sundheden. Grænseværdien er politisk sat meget lavt, da man her i Danmark helst ikke ønsker pesticider i drikkevandet. Embedslægen for Patientsikkerhed har udtalt, at drikkevandsgrænsen for DMS er 60 µg/l for en voksen, der vejer 60 kg og drikker 2 liter vand om dagen og 10 µg/l for et barn der vejer 5 kg og som drikker 1 liter vand om dagen.

Læs seneste analyse

 

Sundhedsstyrelsens information til vandværker om N.N.-dimenthylsulfamid

SMS service om vand/ledningsarbejder

Share This